Lift - VAN BINNENUIT (2023)

Lift - VAN BINNENUIT (1)

Een complete en volledig nieuwe methode voor alle economische onderwerpen in al zijn toepassingen, aangepast aan de behoeften van de betreffende doelgroep.

Bedrijf

Stroom A, taakeinde, Stroom B, overdrachtseinde, dubbel einde

Schrijf je in voor de infosessie

Lift - VAN BINNENUIT (2)

Neem contact op met je onderwijsadviseur

Definieer uw eigen economische accenten

Ontdek Lift, onze complete methode voor alle economische vraagstukken in al hun toepassingen. Voor elk doel voorzien we een aparte leerhandleiding, afgestemd op de noden van elke doelgroep.

In 2023 starten we met een nieuw aanbod voor de derde cursus. Wilt u op de hoogte blijven? Laat je gegevens achter via onderstaande knop!

Hetzelfde sterke concept voor alle zakelijke onderwerpen

Veel aandacht voor actuele vraagstukken en cases van de studentenomgeving

Sterke digitale ondersteuning met aanvullend lesmateriaal op ons online leerplatform

Hou me op de hoogteVerkennen om aan te bieden

beginnen met lift

Lift - VAN BINNENUIT (3)

thema pagina

Elk Lift-onderwerp begint met een onderwerppagina en samenvatting. Zo krijgen uw leerlingen een eerste indruk van het onderwerp.

herkenbare structuur

Lift - VAN BINNENUIT (4)

Binnenkomen

We beginnen elk onderwerp met een stap vooruit. Hier laten we studenten kennismaken met de rode draad die door het onderwerp loopt.

rood thema garen

Lift - VAN BINNENUIT (5)

niveaus

Per onderwerp doorloopt de student verschillende niveaus, die elk een centrale onderzoeksvraag beantwoorden. De onderzoeksvraag wordt onderzocht in verschillende taken onder het kopje "Verkennen".

Onderzoekend leren is de aanpak

Lift - VAN BINNENUIT (6)

Ontdekken

Bij de verschillende opdrachten kunnen leerlingen kiezen uit twee of meer opties. Met opties kunnen studenten kiezen of ze een uitdaging of meer ondersteuning willen. U kunt ook kiezen op basis van uw interesses.

mogelijke differentiatie

Lift - VAN BINNENUIT (7)

Ter zake

We hebben de verworven leerstof voor studenten in een notendop opgenomen. Dit laat ze precies zien wat ze moeten onthouden na het voltooien van een level, een extra mogelijkheid om de bouwstenen van dat level te bekijken. Ook vind je de leerstof die je hebt geleerd terug in een overzichtelijke mindmap via online lesmateriaal.

Open

Lift - VAN BINNENUIT (8)

Gedrag

Dit is het moment om de kennis die is opgedaan door verschillende acties te oefenen. Als docent kun je kiezen hoe je deze aanvullende opdrachten gebruikt. We bieden ook verschillende promotiematerialen en verdiepende oefeningen aan op ons online leerplatform.

Uitgebreid aanvullend oefenmateriaal.

(Video) City Life Church - Van binnenuit

Lift - VAN BINNENUIT (9)

Belangrijk nieuws

Aan het einde van elk niveau laten we studenten nadenken over actuele gebeurtenissen met betrekking tot de inhoud van dat niveau in de sectie Laatste nieuws. Bijbehorende videoclips of artikelen vindt u op ons online leerplatform. Op deze manier kunnen we het gemakkelijk aanpassen en ons leerwerkboek up-to-date houden.

altijd up-to-date

Lift - VAN BINNENUIT (10)

Verificatie lijst

Elk niveau wordt afgesloten met een checklist. Het is een hulpmiddel voor leerlingen om te begrijpen of ze de doelstellingen waaraan ze op dit niveau hebben gewerkt al dan niet onder de knie hebben.

Overweging

Lift - VAN BINNENUIT (11)

Toenemend

Elk onderwerp eindigt met een stap vooruit waarin we studenten uitdagen om de opgedane kennis toe te passen op een grotere taak. Bij deze opdracht werken de leerlingen actief aan het onderwerp.

geïntegreerd commando

economie van 1e tot 6e leerjaar

1e klasse

Gebruik 2

3de graad

Ontdek de Lift voor jaar 2 van stromen A en B.

Aparte publicaties voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!

Aangepast aan netwerkbehoeften

Een duidelijk gestructureerde structuur van gegroepeerde hoofdstukken en onderwerpen

Voldoende flexibiliteit om als docent je eigen accenten te leggen.

Sterke digitale ondersteuning met aanvullend leermateriaal op diddit

Ontdek de lift naar de eerste serie

Lift - VAN BINNENUIT (12)

Ontdek de lift naar de tweede serie.

Voor de finale uitzending zijn er aparte posts voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!

Hetzelfde sterke concept voor de hele tweede gang.

Een duidelijk gestructureerde structuur van gegroepeerde hoofdstukken en onderwerpen

Voldoende flexibiliteit om als docent je eigen accenten te leggen.

Diverse differentiatiemogelijkheden

sterke digitale ondersteuning

Veel aandacht voor actualiteiten en cases uit het werkveld die zijn aangepast aan de leefomgeving van de student.

Maak kennis met de tweedegraadslift

Lift - VAN BINNENUIT (13)

Vanaf schooljaar 2023-2024 is het ook mogelijk om met een lift te werken in het derde leerjaar.

Als? Ontdek het hier of meld je aan voor het info-event!

Onze auteurs werken op volle kracht vooruit om vanaf volgend schooljaar terug te komen met een sterk aanbod voor alle derde klassen.

In de werkboeken van het 3e leerjaar hebben we het concept iets aangepast, zodat je je leerlingen optimaal kunt voorbereiden op hun studie en/of op de arbeidsmarkt. Alle andere sterke elementen blijven echter bestaan.

Hetzelfde sterke concept gedurende de derde serie.

De perfecte voorbereiding op studie en/of de arbeidsmarkt

Voldoende flexibiliteit om als docent je eigen accenten te leggen.

(Video) MEES scoort & CAMERAMAN El Maach | Van Binnenuit

Diverse differentiatiemogelijkheden

sterke digitale ondersteuning

Veel aandacht voor actualiteiten en cases uit het werkveld die zijn aangepast aan de leefomgeving van de student.

Maak kennis met de derdegraads lift

Lift - VAN BINNENUIT (14)

Bekijk het assortiment Liften

Ga naar de online winkel

Lift - VAN BINNENUIT (15)

Ascensor 2A (KathOndVla)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (16)

Lift 2A (GO!)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (17)

Ascensor 2 B (KathOndVla)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (18)

Lift 2 B (LATEN WE GAAN!)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (19)

Ascensor 3D (KathOndVla)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (20)

3D-lift (LATEN WE GAAN!)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (21)

Suba 3D/A

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (22)

Subir 3A

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

(Video) Just 3 min a Day! Remove Nasolabial Folds with Japanese Fascia Peeling Massage

Lift - VAN BINNENUIT (23)

Ascensor 4D (KathOndVla)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (24)

Levanta 4D (¡VAMOS!)

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (25)

Tot 4 dagen

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (26)

Subir 4A

werkboek leren

voorbeeldexemplaar

Lift - VAN BINNENUIT (27)

Verhogen 5 D: Algemene economie

Leerschrift (vanaf september 2023)

Hou me op de hoogte

Lift - VAN BINNENUIT (28)

Lift 5/6 D: Bedrijfskunde

Studieboek (vanaf september 2023)

Hou me op de hoogte

Lift - VAN BINNENUIT (29)

Lift 5/6 D (DG): Bedrijfskunde (Extra)

Studieboek (vanaf september 2023)

Hou me op de hoogte

Lift - VAN BINNENUIT (30)

Lift 5 D/A: Algemeen Economisch

Studieboek (vanaf september 2023)

Hou me op de hoogte

Lift - VAN BINNENUIT (31)

Lift 5 D/A: Commerciële organisatie

Leerschrift (vanaf september 2023)

Hou me op de hoogte

Lift - VAN BINNENUIT (32)

Lift 5 D/A: bedrijfsorganisatie

Leerschrift (vanaf september 2023)

Hou me op de hoogte

Lift - VAN BINNENUIT (33)

Subir 5a

Leerschrift (vanaf september 2023)

Hou me op de hoogte
(Video) Hatice Biçici Vlog#2 - Lift is kapot?!

hybride leren

Lift is een methode die u kunt gebruiken om digitaal en blended learning in uw klaslokalen te implementeren. We zetten een stap naar een integrale werkwijze waarbij papier en digitaal hand in hand gaan.

Met studieboeken of leerboeken kun je nog op papier beginnen. Verder hebben we er bewust voor gekozen om sommige stukken (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Als docent kun je zelf kiezen hoe digitaal je wilt werken en welke onderdelen van de lessen je digitaal wilt werken.

In het 1e en 2e jaar vind je Lift op het digitale leerplatform van diddit. Op niveau 3 kun je gebruik maken van alle features van het nieuwe iDiddit online leerplatform. Hieronder geven we u graag een overzicht van welk jaar u op welk platform kunt vinden.

Liften 2, 3 en 4: diddit

Lift 5: iDiddit

Lees meer over DiditMeer informatie over iDidit

Lift - VAN BINNENUIT (34)

Alles wat nodig is voor onderwijsvernieuwing is volledig voorzien voor de student en de leraar.

Hoogleraar Economie, Koninklijk Antheneum Vilvoorde

Zeer gevarieerd leerboek, veel ICT-mogelijkheden. Het is zeker geen saaie presentatie van het onderwerp Economie!

Leraar Economie Basisoptie, Maagd+ Vilvoorde

Lift - VAN BINNENUIT (35)

Ontdek onze andere methodes

Informaticalessen.be

voortgezet onderwijs

computertechnologie

Huidig ​​A, definitief arbeidsmarkt, Huidig ​​B, definitief doorstromen, dubbel definitief

digitaal lesmateriaal

Meer informatie

verken de lift

voortgezet onderwijs

Bedrijf

A-Stream, streaming doel

hybride methode

Meer informatie

Waarom

voortgezet onderwijs

mensen en samenleving

A-Strom, B-Strom

hybride methode

Meer informatie

Neem dan contact op met je onderwijsadviseur

Onze onderwijsadviseurs vertellen je graag meer over Lift!

een vraag stellen Maak een afspraak
Lift - VAN BINNENUIT (39)
Lift - VAN BINNENUIT (40)
Lift - VAN BINNENUIT (41)
Lift - VAN BINNENUIT (42)
Lift - VAN BINNENUIT (43)

We gebruiken cookies op onze website om u de meest relevante ervaring te bieden, door uw voorkeuren en herhaalde bezoeken te onthouden. Door op "Alles accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van ALLE cookies. U kunt echter de "Cookie-instellingen" bezoeken om gecontroleerde toestemming te geven.

(Video) 💀Lift up your Face by Stimulating Bones! How to Remove Eye Bags, Forehead Sagging and Double Chin

Videos

1. Touring A MODERN Mega Mansion With Secret Game Room!
(JP - Mansion Tours)
2. TWEE keer de PAAL; een PUNT in de ARENA | Van Binnenuit
(FC Twente)
3. ORIT B.V. - Puttenklem - Kolkenlichter
(ORIT B.V.)
4. Do this Before Seeing Friends! Ultimate Massage to Lift Droopy Eyelids in 14 Days
(Imi's Bigan Yoga)
5. ✌️Lift up your Face by Gently Shaking Magic! How to Eliminate Nasolabial folds and Eye bags
(Imi's Bigan Yoga)
6. Hatha Yoga - les 10 van Miriam
(Daily-Fit Wijk Bij Duurstede)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 03/26/2023

Views: 6346

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.